Fornminnen

Fornsök är en bra hemsida där Riksantikvarieämbetet vägleder er till den plats ni är intresserad av.

Länsstyrelserna sköter frågor rörande fornminnen i Sverige och respektive län/region har mycket information om fornlämningar i det område som ni är intresserad av. Länsstyrelsens hemsida.

Östergötland är ett av de län där det är kortast avstånd mellan fornlämningarna i bygden, här finns med andra massor att upptäcka! Läs mer på länsstyrelsense i östergötland.

Om ni önskar en historisk karta kan ni besöka lantmäteriets hemsida.

Institutet för språk och folkminnen ger er mer information om ortsnamn.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)